سبد خرید 0
مستند سازی یکی از بخش های  مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

مستند سازی یکی از بخش های مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

اطلاعات سایت در حال بارگذاری میباشد

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزی امضاء کن که بتوانی پایش بایستی

گروه مدیریت ادعاوکلیم

گروه مدیریت ادعاوکلیم

شما می توانید از منو (اشتراک گذاشتن فایل ) تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.

 

بررسی رابطه کیفیت اطلاعات سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) با کیفیت تصمیم گیری در سازمان های پروژه محور

خلاصه مقاله

این نوشتار به بررسی رابطه کیفیت اطلاعات سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) با کیفیت تصمیم گیری در سازمان های پروژه محور می پردازد. استفاده از PMIS در مدیریت چند پروژه ای سبب می شود که مدیران پروژه ضمن دریافت تصویری کامل تر از مراحل متنوع پروژه، بر زمان بندی فعالیت ها اشراف داشته و توانایی برنامه ریزی برای تخصیص منابع در میان پروژه ها، جابجایی امکانات و پرسنل برای افزایش کارآیی مجموعه اجرایی را داشته باشند. تحقیق پیش با هدف ایجاد درک بهتری از عوامل موجود در PMIS در تصمیم گیری های

درست درمحیط های چند پروژه ای صورت گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد و از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد که با استفاده از یک پرسشنامه ۲۲ سوالی جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده نموده است. پرسشنامه مزبور بین ۹۲ نفر از مدیران و کارشناسان شرکت گاز استان مرکزی توزیع گردیده و نتایج حاصل از آن برای بررسی چهار فرضیه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کیفیت اطلاعات پروژه وتصمیم گیری شایسته به یکدیگر وابسته هستند، رضایتمندی مدیران پروژه از PMIS به میزان استفاده از PMIS بستگی دارد، رضایتمندی مدیران پروژه از PMIS به میزان استفاده از PMIS بستگی دارد و استفاده از اطلاعات PMIS بر کیفیت تصمیم گیری تاثیر مثبت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *