سبد خرید 0
مستند سازی یکی از بخش های  مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

مستند سازی یکی از بخش های مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

اطلاعات سایت در حال بارگذاری میباشد

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزی امضاء کن که بتوانی پایش بایستی

گروه مدیریت ادعاوکلیم

گروه مدیریت ادعاوکلیم

شما می توانید از منو (اشتراک گذاشتن فایل ) تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.

 

مقالات سازمان و کسب و کارپیمانکاران

شناخت و تحليل مشكلات اجرايي روش طرح و ساخت در ايران

چكيده :
 در اين روش عليرغم ايجاد برخي ( Design-Build ) يكي از روشهاي نوين مديريت و اجراي پروژه ها روش طرح -ساخت محدوديتها براي ارفرما ، با قرار دادن كليه فعاليتهاي پروژه اعم از طراحي ، خريد تجهيزات ، عمليات ساخت و نصب و راه اندازي به عهده پيمانكار ، كارفرما از قيد مسئوليتهاي سنگين مديريت و اجراي پروژه ها كه غالبا” بعلت تخصصي بودن كار و پيچيدگي تكنولوژيكي از عهده او خارج است ، آزاد گشته و قسمت اعظم ريسكهاي پروژه را به پيمانكار منتقل مينمايد.

پیاده سازی تدارکات پایدار در سازمانهای پروژه محور

خلاصه مقاله

در پروژه های صنعت احداث بیش از ۵۰ تا ۶۰% از بودجۀ پروژه صرف تدارکات پروژه میشود لذا مدیریت تدارکات در این گونه پروژه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از جنبه های بسیار مهم مدیریت تدارکات که در کشور ایران بسیار کمتر از دیگر کشورها مورد توجه محققان و سازمان های پروژه محور قرار گرفته است، مباحث مرتبط با تدارکات پایدار است. در این مقاله سعی شده است

شناسایی عوامل عدم موفقیت در پیاده سازی سیستم مدیریت طرح در کشور

خلاصه مقاله

امروزه علی رغم تغییر سیاست ها به سمت خصوصی سازی، همچنان کارفرمای اکثر پروژه های بزرگ کشور، دولت است. کارفرمای دولتی برای مدیریت یک پروژة عمرانی نیازمند به کارگیری تخصصهای مختلف در سازمان خود میباشد. این امر موجب گستردگی سازمانهای دولتی شده است.

تعیین استراتژیها با ماتریس SWOT و روش ویکور فازی

خلاصه مقاله

در تجزیه و تحلیل SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها مشخص میشوند، ولی این تحلیل قادر به تعیین اهمیت هر یک از عوامل نمیباشد و در این خصوص راهکاری را ارائه نکرده است. SWOT معمولا بطور کلی وخلاصه به توصیف عوامل میپردازد و این از تقاط ضعف این روش میباشد. به منظور رفع مشکل در این مقاله از تحلیل SWOT جهت تدوین استراتژی های شرکت پیمانکار نفتی دریاپالا به همراه روشهای تصمیم گیری چندمعیاره با رویکرد فازی جهت ارتقاء دقت تصمیم گیری استفاده گردیده است. در ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیها مشخص میشوند و سپس برای هر دسته با استفاده از روش ویکور فازی مهمترین عوامل انتخاب و در جدول SWOT نهایی قرار داده میشوند. در نهایت، با بررسی دو به دوی آنها استراتژی های مطلوب تدوین و در نهایت نیز استراتژی ها با استفاده از همان روش ویکور فازی اولویت بندی میشوند.

 

ارائه چارچوب تعیین رابطه استراتژی پروژه با استراتژی سازمان در سازمانهای پروژه محور

خلاصه مقاله

اگرچه مفهوم استراتژی اغلب در سطح یک سازمان مورد استفاده قرار میگیرد، اما امروزه تحقیقات زیادی در مورد جایگاه استفاده از این مفهوم در سطح پروژه انجام شده است. با وجود اینکه در دهه اخیر پیشرفتهای شایان توجهی در این زمینه رخ داده است.

علت ها و راه حلهای رفع مشکل انبوه طرحهای نیمه تمام عمرانی

خلاصه مقاله

بر اساس گزارشات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در سال ۱۳۹۳ حدود هشتاد هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود داشته که با بودجه عمرانی مصوب ۱۳۹۴، حدود ۱۰ سال زمان برای اتمام آنها لازم است، لذا تمام آنها با بودجه عمرانی کشور ممکن نیست. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۳۹۳ گزارشی برای ساماندهی طرحهای عمرانی ارائه نمود. تا کنون پژوهش های اندکی در این خصوص انجام شده است،

بررسی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای پروژه محور

خلاصه مقاله

سازمان های پروژه محور برای حضور و ادامه فعالیت در دنیای رقابتی و کسب مزیت رقابتی، لزوما باید در پی شناسایی مسائل استراتژیک و تاثیرگذاری آن، بر عوامل سازمانی باشند و این سازمانها باید بتوانند به دگرگونی های و چالشهای فرا روی خود در جهت همراهی با محیط و همراه ساختن محیط با خود پاسخ دهند و تحقق این امر در گرو برخورداری از تفکر استراتژیک و برنامه ریزی های مستمر و مداوم است،

انتخاب سبد بهینه پروژه با استفاده از روش تصمیم گیری برناردو

خلاصه مقاله

مسئله انتخاب سبد بهینه پروژه، از جمله تصمیمات مهم و استراتژیک در اکثر سازمانها، علی الخصوص سازمانهای پروژه محور میباشد؛ که عدم برنامه ریزی و دقت کافی در این مرحله میتواند عواقب جبران ناپذیری برای سازمان بدنبال داشته باشد. در زمان انتخاب سبد بهینه پروژه ها، سازمانها با محدودیت های متنوعی روبرو هستند که سبب میشود مسئله انتخاب پروژه ها اهمیت دوچندانی پیدا کند.

شناسایی شاخص های موثر و استراتژیک در پروژه های عمرانی

خلاصه مقاله

ارزیابی عملکرد، یکی از وظایف اصلی هر سازمان و یکی از وجوه مدیریت عملکرد میباشد که در گذشته بیشتر از طریق بکارگیری شاخص های مالی اجرا شده است. نتایج تحقیق حاضر در طراحی الگوی ارزیابی عملکرد پروژه های عمرانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تصمیم گیری درباره استفاده از برنامه ریزی موج غلطان در پروژه ها بکمک AHP

خلاصه مقاله

دستیابی به موفقیت هر پروژه، بدون توجه به برنامه ریزی آن پروژه غیرممکن خواهد بود. اهمیت برنامه ریزی در پروژه های بزرگ که از چندین فاز یا زیرپروژه تشکیل شده اند بسیار پرنگ تر میباشد. اتخاذ استراتژی برنامه ریزی پروژه یکی از موارد چالش برانگیز این قبیل پروژه ها میباشد که یکی از مهمترین بخش های آن، نحوه تعریف ساختار شکست کار پروژه میباشد.