سبد خرید 0
مستند سازی یکی از بخش های  مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

مستند سازی یکی از بخش های مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

اطلاعات سایت در حال بارگذاری میباشد

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزی امضاء کن که بتوانی پایش بایستی

گروه مدیریت ادعاوکلیم

گروه مدیریت ادعاوکلیم

شما می توانید از منو (اشتراک گذاشتن فایل ) تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.

 

فایل صوتی

فایل صوتی در خصوص ماده ۴۸

فایل صوتی شماره ۱۱ جناب آقای مهندس کامیارمیررضوی مدرس دورهای حقوق مهندسی در خصوص ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان.

images (3)

فایل صوتی در خصوص ماده ۴۸

فایل صوتی شماره ۱۰ جناب آقای مهندس کامیارمیررضوی مدرس دورهای حقوق مهندسی در خصوص ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان.

images (3)

فایل صوتی در خصوص ماده ۴۸

فایل صوتی شماره ۹ جناب آقای مهندس کامیارمیررضوی مدرس دورهای حقوق مهندسی در خصوص ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان

images (3)

فایل صوتی در خصوص ماده ۴۸

فایل صوتی شماره ۸ جناب آقای مهندس کامیارمیررضوی مدرس دورهای حقوق مهندسی در خصوص ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان

images (3)

فایل صوتی در خصوص ماده ۴۸

فایل صوتی شماره ۷ جناب آقای مهندس کامیارمیررضوی مدرس دورهای حقوق مهندسی در خصوص ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان

images (3)

فایل صوتی در خصوص ماده ۴۸

فایل صوتی شماره ۶ جناب آقای مهندس کامیارمیررضوی مدرس دورهای حقوق مهندسی در خصوص ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان

images (3)

فایل صوتی در خصوص ماده ۴۸

فایل صوتی شماره ۵ جناب آقای مهندس کامیارمیررضوی مدرس دورهای حقوق مهندسی در خصوص ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان

images (3)

در پایان فایل دیدگاه و نقظه نظرات خود را اعلام بفرمایید.

فایل صوتی در خصوص عقدلازم

فایل صوتی شماره ۴ جناب آقای مهندس کامیارمیررضوی مدرس دورهای حقوق مهندسی در خصوص عقد لازم.

images (3)

 

فایل صوتی در خصوص عقدجایز

فایل صوتی شماره ۳ جناب آقای مهندس کامیارمیررضوی مدرس دورهای حقوق مهندسی در خصوص عقد جایز

images (3)

فایل صوتی قانون مدنی- شرایط عمومی پیمان بخش دوم

 

فایل صوتی  شماره ۲جناب آقای مهندس کامیار میررضوی مدرس دوره های حقوق مهندسی

images (3)