سبد خرید 0
مستند سازی یکی از بخش های  مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

مستند سازی یکی از بخش های مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

اطلاعات سایت در حال بارگذاری میباشد

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزی امضاء کن که بتوانی پایش بایستی

گروه مدیریت ادعاوکلیم

گروه مدیریت ادعاوکلیم

شما می توانید از منو (اشتراک گذاشتن فایل ) تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.

 

مقالات مدیریت هزینه

بررسی نقش نیروی انسانی در هزینه های کیفیت ساختمان سازی ایران (با رویکردکاهش هزینه)

خلاصه مقاله

با توجه به رشد روزافزون توقعات کیفی جوامع بشری به واسطۀ استفاده از تکنولوژی و نگاه کیفی­گرای انسان امروز به زندگی، لزوم تولید کیفی در تمام جنبه­های زندگی انسان امروز ناگزیر به نظر میرسد.

امکان سنجی بکارگیری تئوری اختیارات حقیقی در ارزشیابی مالی و اقتصادی پروژه های مشارکتی BOT آزادراه های کشور

خلاصه مقاله

سالهاست روش رایج در ارزشیابی اقتصادی پروژه­های سرمایه ­گذاری، روش تنزیل جریان نقدی DCF است. در پی افزایش پیچیدگی و نیز شرایط پویایی حاکم بر فعالیتهای اقتصادی و مالی و به تبع آن افزایش ریسک و نیاز به روشهای تحلیلیپیشرفته تر  جهت تصمیم به سرمایه­گذاری، حدود سه دهه است دیدگاهی جدید به نام اختیارات حقیقی (RO) وارد دنیای ارزیابی مالی پروژه­های سرمایه­گذاری شده است.

زمانبندی پروژه با ترکیبی از الگوریتم جستجوی هارمونی و الگوریتم ژنتیک غیرتصادفی

خلاصه مقاله

این مقاله دو الگوریتم متاهیوریستیک به نامهای الگوریتم جستجوی هارمونی و الگوریتم ژنتیک غیرتصادفی را با همدیگر ترکیب میکند. الگوریتم ترکیبی در حل مسئله زمان­بندی پروژه با محدودیت منابع (RCPSP) مورد استفاده قرار میگیرد. برای نشان دادن کارائی الگوریتم ترکیبی، ۴۸۰ مثال شناخته شده J30 در مسئله RCPSP، هر کدام شمامل ۳۰ فعالیت، توسط این الگوریتم حل میشوند. نتایج با ۳۵ الگوریتم متاهیوریستیک دیگر، ارائه شده از سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲، مقایسه میشوند. نتایج بهدست آمده کارائی خوب الگوریتم ترکیبی را در سه معیار توقف ۱۰۰۰، ۵۰۰۰، و ۵۰۰۰۰ برنامه نشان میدهد.

مقایسه دقت مدلهای برآورد مالی اولیه به روش تحلیل رگرسیون و شبکه عصبی

خلاصه مقاله

برآورد هزینه در تمامی مراحل چرخه حیات پروژه و برای تمامی ذینفعان پروژه مهم است. برآورد مالی در فاز مفهومی و یا اولیه پروژه، برآورد مالی اولیه نام دارد. در این فاز، اطلاعات دقیق پروژه محدود است و از اینرو دستیابی به برآورد مالی دقیق مشکل است.

ارزیابی عوامل موثر بر دقت برآوردهای مالی اولیه پروژه های ساختمانی

خلاصه مقاله

شرایط متغیر جهانی و مطالبات اقتصادی چالشهای عمده پروژه­ها هستند که برای دستیابی به موفقیت باید برای رویارویی با آنها برنامه داشته باشیم. این برنامه میتواند به صورت تخمین «شرایط متغیر» و برنامه­ریزی «مطالبات اقتصادی» تدوین شود. تجمیع این دو رویکرد منجر به ظهور «برآورد مالی» شده است. اولین تلاش برای برآورد هزینه در مرحله «برآورد الی اولیه» صورت میگیرد. این برآورد که اساس بودجه­بندی را تشکیل میدهد، ممکن است

تشکیل سبد پروژهها و انتخاب پروژه در هر سبد با استفاده از روش های ANP خوشه بندی و ZOGP

خلاصه مقاله

 پروژه ها ، شریان حیاتی بسیاری از شرکت های امروزی هستند و سال ها مفهوم مدیریت پروژه مورد بررسی و کاربرد پژوهشگران و متخصصان بوده است. لیکن ، ناهماهنگی و عدم انطباق استراتژیک این شریان ، می تواند به عملکرد نامناسب و گاه از بین رفتن یک بنگاه اقتصادی بینجامد. مدل های موجود برای انتخاب پروژه های سیستم های اطلاعاتی ، عموما وابستگی های متقابل بین معیارهای انتخاب پروژه را مد نظر قرار نمی دهند.