سبد خرید 0
مستند سازی یکی از بخش های  مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

مستند سازی یکی از بخش های مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

اطلاعات سایت در حال بارگذاری میباشد

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزی امضاء کن که بتوانی پایش بایستی

گروه مدیریت ادعاوکلیم

گروه مدیریت ادعاوکلیم

شما می توانید از منو (اشتراک گذاشتن فایل ) تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.

 

مقالات مدیریت ریسک

ارزیابی ریسک ساختمانهای بلندمرتبه با استفاده از روشهای AHP و TOPSIS

خلاصه مقاله

از دیرباز در اغلب پروژه های ساختمانی عملیات شاسایی، ارزیابی و ارائه روشهای کاهنده ریسک به طور خودکار و بعضا ناخودآگاه توسط تیمهای مدیریتی و فنی پروژه ها انجام میشد. اما سیستماتیک کردن کار تحلیل ریسک، به دلایل مختلف از جمله: جامع کردن کار شناسایی ریسکهای پروژه، استفاده بهینه از خرد جمعی، مستند کردن دانش کسب شده در پروژه و امکان ارزیابی میزان اثرگذاری مجموعه ریسکها در کل پروژه از نظر زمان و هزینه، در

بررسی و ارزیابی اثر عملکرد مدیریت ریسک در مدیریت پروژه های عمرانی با نقش تعدیلگر مهندسی ارزش

خلاصه مقاله

مدیریت پروژه مجموعه ای از فرآیندهاست که هدف آن ها رساندن موفقیت آمیز پروژه در طول چرخه حیات آن است. هدف اصلی مدیریت ریسک پروژه، کاهش احتمال خطرها و افزایش ضریب اطمینان در پروژه های عمرانی می باشد. این اهداف همواره همراه با هزینه بوده است. بنابراین مدیریت ریسک پروژه با ایجاد هزینه سبب می شود تا ارزش پروژه ها کاهش یابد. با توجه به پیشرفت روز افزون ابزارهای مدیریتی، مهندسی ارزش می تواند جهت کاهش و برون رفت از این مشکل کمک شایانی به مدیریت پروژه های عمرانی در بهبود عملکرد داشته باشد. در این پژوهش با هدف بررسی اثر مدیریت..

مروری بر خطرات احتمالی در مدیریت پروژه

خلاصه مقاله

مدیریت ریسک یعنی استفاده از مهارت های افراد و یا گروه ها به منظور حصول اطمینان از شناسایی تمام ریسک ها، اندازه گیری و اجرای آن ها، که در پروژه مدنظر می باشد. تلقی افراد از ریسک، عمدتا تاثیر منفی آن بر زمان بندی و هزینه پروژه است. در غالب اوقات، ریسک معرف اثر منفی بر پروژه تلقی می گردد؛ در صورتی که ریسک می تواند دریچه ای بر فرصت ها، توسعه، بهبود و یا تفکر جدید نیز باشد. مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست های مدیریتی، رویه ها و فرایندهای مربوط به فعالیت های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می باشد. در این مقاله مروری بر خطرات احتمالی که در طراحی و اجرای یک پروژه ممکن است پیش آید، صورت گرفته است. نتایج نشان داد که طرح برنامه مدیریت پروژه قادر است توان عملیاتی در اجرای پروژه را افزایش داده و در کنترل و مهار محرک های تاثیرگذار بر پروژه نظیر زمان، هزینه و کیفیت نقش به سزایی داشته باشد.

مطالعه مروری تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در اجرای پروژه های عمرانی

خلاصه مقاله

دانش مدیریت پروژه با هدف اجرا و تکمیل پروژه در چهارچوب اهداف موردنظر با صرف حداقل منابع در قالب راهکارهای مدون و تعریف شده برای انجام پروژه ها به وجود آمده و توسعه یافته است. برای مهندسی ارزش و مدیریت ریسک باید گفت که دو مقوله مهندسی ارزش و مدیریت ریسک سال ها است که بطور جداگانه در پروژه های مختلف عمرانی استفاده می شوند و هر کدام با رویکرد و تاکید خاص خود سعی در اجرای بهتر پروژه های عمرانی دارند. لذا مهندسی ارزش و مدیریت ریسک فرآیند هایی هستند که می توان آن ها را در مقاطع مختلف پروژه بکار گرفت. لیکن بالاترین سودمندی دو فرآیند مذکور زمانی مشخص می شود که در مراحل ابتدای پروژه اعمال شوند. در این مقاله برآن شدیم که با مرور مقالات متعدد به بررسی تاثیر ارتباط بین مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در اجرای پروژه های عمرانی بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که: آیا ارتباط بین مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در بهبود فرایند انجام پروژه های عمرانی تاثیر دارد.

مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی با روش ساختار شکست ریسک در ایستگاه های مترو

خلاصه مقاله

هر پروژه دارای ریسک هایی می باشد و از آن جایی که پیچیدگی های زیادی در پروژه های امروزی وجود دارند، شناسایی مهم ترین دسته های ریسک برای موفقیت و کارآمدی پروژه ها نقش مهمی ایفا می کند. این پژوهش در پی تعیین مهم ترین ریسک ها در حال ساخت ایستگاه های مترو و با روش ساختار شکست ریسک در چارچوب PMBOK 2013 (5th Edition) می باشد و قابلیت تعمیم به ساخت ایستگاه های متروکه در تعریف پروژه در سطح کشور می گنجند را دارد. در روش شناسایی ریسک ها از میان ۳۱ تکنیک پرکاربرد استفاده از روش جمع آوری اطلاعات شامل روش دلفی و مصاحبه استفاده شده است. بر اساس پیشینه تحقیق و مرور تجربیات گذشته و شواهد تجربی و میدانی و بر اساس نظر خبرگان و سه مرحله تکنیک دلفی دسته بندی ریسک ها صورت گرفته و بر اساس تشکیل ماتریس مقایسات زوجی روش AHP و اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ریسک های پروژه اولویت بندی شده است و با استفاده از نرم افزار@RISK مورد تحلیل قرارگرفته است. در این تحقیق نشان داده شد که اولویت بندی اهمیت ریسک ها در پروژه های زیرزمینی بر اساس میانگین رتبه به دودسته ریسک های داخلی و خارجی تقسیم شده که شامل ۸ ریسک داخلی و ۵ ریسک خارجی می باشد. در معیار ریسک های داخلی معیار ریسک مدیریتی و اجرایی و ریسک زمین شناسی از اولویت بالاتری نسبت به دیگر مؤلفه ها قرار دارند و در معیار ریسک های خارجی معیار ریسک قانونی و ریسک اقتصادی و مالی از اولویت بالاتری نسبت به دیگر مؤلفه ها قرار دارند.

مدل سازی ریسک در ارزش کسب شده ( پروژه ایستگاه تزریق فشار گاز)

خلاصه مقاله

شرایط استراتژی ایران در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه خاورمیانه و دنیا باعث شده است که اجرای پروژه های نفت و گازی حائز اهمیت باشد. همچنین در حال حاضر وجود محدودیت بین المللی اقتصادی سبب مشکلات زیادی جهت اجرای پروژه ها شده اند. به همین دلیل اجرای پروژه با وجود ریسکهای کمتر و همچنین زمان و هزینه کمتر میتواند باعث صرفه جویی در اقتصاد ملی ایران باشد. تخمین زمان پایان و هزینه نهایی پروژه از اقدامات اساسی در حوزه مدیریت پروژه است که دارای اهمیت بسیار زیاد میباشد.

ارزیابی ریسک پروژه های تونل سازی مکانیزه به روش تحلیل سلسله مراتبی-مطالعه موردی: تونل انتقال آب سد دز در استان خوزستان

خلاصه مقاله

مدیریت ریسک یکی از ارکان مدیریت در همه پروژه ها است. به دلیل عدم قطعیت بالا در پروژه های تونل سازی، مدیریت ریسک در این نوع پروژه ها اهمیت مضاعف پیدا می کند. اولین قدم در مدیریت ریسک، شناخت و ارزیابی ریسک های موجود است. در این تحقیق ابتدا یک پرسشنامه مناسب برای ارزیابی ریسک های مختلف موجود در پروژه احداث تونل انتقال آب سد دز طراحی گردید. پرسشنامه مذکور توسط مدیران و افراد خبره دست اندرکار در پروژه احداث تونل تکمیل شد. نتایج حاصل از این پرسشنامه ها به کمک “روش تحلیل سلسله مراتبی” ارزیابی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ریسک های طراحی، سرمایه گذاری و مدیریت به ترتیب بیشترین رتبه و ریسک های شرایط محیطی، تعهدات و قراردادی نیز در مراتب بعدی کمترین رتبه ها را به خود اختصاص دادند.

شناسایی ریسک های قابل توجه در پیمان های ساختمانی و ارائه مدل ارزیابی ریسک با استفاده از روش ANP فازی

خلاصه مقاله

ارزیابی ریسک یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در پروژه های ساختمانی است. برخی از روابط بین ریسک ها در پروژه های ساختمانی ایجاد شده است. وقوع هر ریسک می تواند سایر اثرات از جمله اثرات منفی ریسک های مالی بر ریسک های ساخت و ساز را شدیدتر کند. هدف این مقاله شناسایی ریسک های موجود و اولویت بندی ریسک های قابل توجه در پیمان های ساختمانی با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه فازی (FANP) برای غلبه بر مشکلات وابستگی متقابل و بازخورد در میان جایگزین های مختلف رتبه بندی ریسک است.

مدیریت ریسک قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه های زیرساختی ایران

خلاصه مقاله

در دو دهه اخیر تمایل به اجرای پروژه های زیرساختی با مشارکت بخش خصوصی در ایران رشد فزاینده ای داشته است. با این وجود، در بسیاری از پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی (PPP)، شکایات متعددی از روند انجام پروژه از سوی هر دو طرف قرارداد مطرح شده است. طرفین این نوع قراردادها مدعی هستند که موافقتنامه همسان مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) کنونی فعلی قادر به مدیریت مطلوب ریسک های پروژه نیست. برای رسیدگی به این مسئله، هدف اصلی این تحقیق، بهبود پاسخ های دیده شده به مهم ترین ریسک ها در موافقت نامه همسان PPP کشور است.

شناسایی و ارزیابی سطح ریسک قراردادهای سرجمع و ارائه راهکارهایی جهت کاهش ریسک

خلاصه مقاله

با توجه به اینکه بخش های بسیار زیادی از پروژه های عمرانی زیر ۱۰ هزار مترمربع به صورت پیمان با بخشنامه سرجمع به پیمانکاران واگذار می شود، لازم است توجه خاصی در تهیه اسناد این نوع قراردادها و تخصیص ریسک های مرتبط با آن ها مبذول گردد. از این رو هدف این تحقیق شناسایی، ارزیابی و تخصیص بهینه ریسک های مهم قرارداد بخشنامه سرجمع میان طرفین قرارداد (کارفرما و پیمانکار) می باشد.