سبد خرید 0
مستند سازی یکی از بخش های  مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

مستند سازی یکی از بخش های مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

اطلاعات سایت در حال بارگذاری میباشد

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزی امضاء کن که بتوانی پایش بایستی

گروه مدیریت ادعاوکلیم

گروه مدیریت ادعاوکلیم

شما می توانید از منو (اشتراک گذاشتن فایل ) تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.

 

مقالات مدیریت ادعا – انگلیسی

مقدمه ای بر فیدیک (FIDIC)

فیدیک (FIDIC) سازمانی بین المللی است که اقدام به ارائه استانداردهای بین المللی برای قراردادهایساخت می نماید.

Universal Prediction Model for Construction Litigation

چکیده:

خیلی از ادعاها به دادگاه کشیده شده و مرجع قضایی است که باید درباره آن تصمیم گیری کند. اما این امر حاوی هزینه های فراوانی برای طرفین است. در مقاله ای فوق مدلی ارائه شده است که به شما خواهد گفت بر اساس مشکلی به وجود آمده، نتیجه دعاوی شما در دادگاه آمریکا چه خواهد بود. این تحقیق میتواند مبنای مناسبی برای انجام نمونه مشابه در ایران نیز باشد.

این مقاله با زبان اصلی می باشد