سبد خرید 0
مستند سازی یکی از بخش های  مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

مستند سازی یکی از بخش های مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

اطلاعات سایت در حال بارگذاری میباشد

گروه مدیریت ادعاوکلیم

گروه مدیریت ادعاوکلیم

شما می توانید از منو (اشتراک گذاشتن فایل ) تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.

برگزاری کارگاه آموزشی گروهی و خصوصی

برگزاری کارگاه آموزشی گروهی و خصوصی

کارگاه آموزشی مدیریت ادعا، کارگاه اموزشی مستند سازی در پروژه. کارگاه اموزش جامع قراردادنویسی. کارگاه آموزش پایه قرارداد نویسی. ضمانت نامه بانکی، کارگاه آموزش جامع مناقصه.

کارگاه اموزشی مدیریت ادعا

کارگاه اموزشی مدیریت ادعا

 

به وب سایت گروه مدیریت ادعاخوش آمدید

پروژه های صنعت ساخت که بخش عمده ای از آن ها باروش های طرح و ساخت (EPC) و ساخت (C) اجرا می شوند با پیچیذگی ها و چالش های فراوانی از جمله شرایط اقتصادی در سطح ملی و بین للی، شرایط مالی کارفرماو پیمانکار،ماهیت قرارداد پروژه،تعدد عوامل درگیر در پروژه و تنوع علایق و خواسته های ایشان،فرهنگ غالب در پروژه و دیگر عوامل پروژه مواجه هستند، که تمامی این عوامل می توانند زمینه سازبروز اختلاف میان ارکان پروژه شوندکه چنانچه این اختلافات به درستی مدیریت نشوند می تواند به بروز دعاوی قراردادی منتهی شود. در این راستا تیم گروه مدیریت ادعا بعنوان مرجعی تخصصی، به ارائه خدمات مشاوره تخصصی در حوزه مدیریت ادعا به کارفرمایان و پیمانکاران و مشاوران حقیقی و حقوقی، با بهره گیری از افراد متخصص و مجرب در صنعت ساخت پرداخته است.