سبد خرید 0
مستند سازی یکی از بخش های  مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

مستند سازی یکی از بخش های مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

اطلاعات سایت در حال بارگذاری میباشد

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزی امضاء کن که بتوانی پایش بایستی

گروه مدیریت ادعاوکلیم

گروه مدیریت ادعاوکلیم

شما می توانید از منو (اشتراک گذاشتن فایل ) تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.

 

آموزشی و دانلود رایگان

فایل رایگان آموزشی تدارکات پروژه

دانلود رایگان فایل آموزشی تدارکات پروژه

اپلیکیشن رایگان فهرست بها ۹۵ و۹۶ برای گوشی های اندروید با حجم کم

اپلیکیشن رایگان فهرستبها ۹۵ و۹۶ برای گوشی های اندروید با حجم کم

فهرست بها

شرح وظایف دفترفنی

نظام فنی و اجرایی

شرح وظایف دفترفنی

 

شرح وظایف دفتر فنی پروژه

شرح وظایف مدیرپروژه

نظام فنی و اجرایی

شرح وظایف مدیرپروژه

شرح وظایف مدیر پروژه

 

شرح وظایف رئیس کارگاه

رئیس کارگاه:

  سرپرست کارگاه شخصی حقیقی، دارای تجربه و تخصص لازم است که شرکت او را به مهندس مشاور وکارفرما معرفی کرده تا اجرای موضوع پیمان را در کارگاه سرپرستی کند.

سرپرست کارگاه

قواعد و آئين داوری

قواعد و آیین داوری

فصل اول- کلیات

ماده ۲- مرکز داوری

ماده ۳- قلمرو اجرا

ماده ۴- پذیرش آیین داوری مرکز داوری

ماده ۵- انصراف از حق ایراد

ماده ۶- دادخواست داوری

فایل محاسبه جریمه تاخیرات نشریه۴۳۱۱

فایل محاسبه جریمه تاخیرات نشریه۴۳۱۱

 

نگاهی برگردش کارمرکزکنترل اسناد

DCC

 DOCUMENT COTROL CENTER

Copy (3) of download

برون سپاری خدمات مدیریت پروژه

برون سپاری خدمات مدیریت پروژه

سرفصل مطالب

√مفاهیم و تعاریف رایج برون سپاری.

√مزایا و معایب برون سپاری.

√راهنمای انتخاب مشاور مدیریت پروژه.

مجموعه اطلاعات کاربردی در قراردادهای EPC

مجموعه اطلاعات کاربردی در قراردادهای EPC

سرفصل های جزوه:

انتخاب روش انجام پروژه.

اجزاءدرگیردرپروژها.

داشتن اطلاعات اولیه در حوزه قراردادها جهت استفاده بهتر از این فایل آموزشی لازم می باشد.