سبد خرید 0
مستند سازی یکی از بخش های  مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

مستند سازی یکی از بخش های مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

اطلاعات سایت در حال بارگذاری میباشد

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

همیشه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزی امضاء کن که بتوانی پایش بایستی

گروه مدیریت ادعاوکلیم

گروه مدیریت ادعاوکلیم

شما می توانید از منو (اشتراک گذاشتن فایل ) تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.

 

بخش نامه ها وآیین نامه ها

دستور العمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل C , P , PC , EP , EPC و حفاری و تعمیراتی صنعت نفت(تمدید بخشنامه سال ۱۳۹۵)

دستور العمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل C , P , PC , EP , EPC و حفاری و تعمیراتی صنعت نفت(تمدید بخشنامه سال ۱۳۹۵)

پیش نویس شرایط عمومی پیمان جدید

فلسفه و نحوه تهیه و تصویب دفترچه شرایط عمومی پیمان

گسترش فوق العاده صنعت و تکنولوژی و رشد زندگی اجتماعی به خصوص شهرنشینی در سال های اخیر( به ویژه در سال های قبل و اوایل انقلاب) که عمدتاً به واسطه برنامه های اجتماعی دولت صورت پذیرفته بود، منجر به افزایش سریع  انواع قراردادهای پیمانکاری، تدوین ضوابط و مقرراتی برای تعیین چارچوب کلی این گونه قراردادها ضروری می نمود.  البته در سال های گذشته تعدادی از سازمان ها و وزارت خانه های دولتی مانند راه آهن و وزرات راه اقدام به تدوین دستورالعمل هایی در این زمینه نموده بودند که به دلیل تخصصی بودن آن ها برای دیگر سازمان ها قابل استفاده نبودند.  در این زمینه نخستین دستورالعمل کلی که در مورد پیمانکاری های عمومی به پیمانکاران ابلاغ شد، دفترچه قیود و شرایط وزارت راه بود که حاوی شرایط و قیود و تعهدات پیمانکاران و کارفرمایان بود.

آئین نامه اجرائی کنسرسیوم

آئین نامه اجرائی کنسرسیوم

آئین نامه اجرائی کنسرسیوم

اپلیکیشن شرایط عمومی پیمان

دانلود رایگان اپلیکیشن شرایط عمومی پیمان:

رایگان – دانلود

آیتم ستاره دار

photo_2017-10-13_06-50-14

بخشنامه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور

بخشنامه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور

 

دستورالعمل جدید انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

دستورالعمل جدید انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

تاریخ تصویب وابلاغ : ۱۳۹۶/۵/۴
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۷
تاریخ اجرا : ۱۳۹۶/۷/۱

download

اسناد قراردادهای همسان وزارت نفت

اسناد قراردادهای همسان وزارت نفت

EP-EPC-PC

download

بخشنامه جدید تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت ، جایگزین بخشنامه ۴۹۵۱

بخشنامه جدید تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت ، جایگزین بخشنامه ۴۹۵۱

download

رایگان – خرید

دستورالعمل_تعيين_حق_الزحمه_خدمات

دستورالعمل_تعيين_حق_الزحمه_خدمات

بخشنامه‌ی جدید دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور از نوع لازم‌الاجرا (سال۱۳۹۶)

سازمان برنامه و بودجه کشور

download