سبد خرید 0
مستند سازی یکی از بخش های  مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

مستند سازی یکی از بخش های مهم و کلیدی مدیریت ادعا می باشد

اطلاعات سایت در حال بارگذاری میباشد

گروه مدیریت ادعاوکلیم

گروه مدیریت ادعاوکلیم

شما می توانید از منو (اشتراک گذاشتن فایل ) تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.

برگزاری کارگاه آموزشی گروهی و خصوصی

برگزاری کارگاه آموزشی گروهی و خصوصی

کارگاه آموزشی مدیریت ادعا، کارگاه اموزشی مستند سازی در پروژه. کارگاه اموزش جامع قراردادنویسی. کارگاه آموزش پایه قرارداد نویسی. ضمانت نامه بانکی، کارگاه آموزش جامع مناقصه.

کارگاه اموزشی مدیریت ادعا

کارگاه اموزشی مدیریت ادعا

 

مقالات مدیریت ادعا و قراردادها

اولویت بندی مفاد شرایط عمومی پیمان قراردادهای سه عاملی از منظر دعاوی

خلاصه مقاله

شرایط عمومی پیمان های سه عاملی (نشریه ۴۳۱۱)، یکی از پیوست های مهم قراردادهای پیمانکاری پروژه های عمرانی می باشد که وجود ابهام و ایراد در مفاد این قرارداد همواره عاملی برای طرح ادعا از سوی طرف های پیمان می باشد. ادعاهای ایجاد شده، تأثیر منفی در روند پروژه می گذارد و باعث دور شدن از اهداف اصلی پروژه می شود که نتیجه ی آن، افزایش بیش از اندازه ی زمان و هزینه ی پروژه ها می باشد. در تحقیق حاضر، ابتدا مصاحبه ای با خبرگان صورت پذیرفت و با توجه به مطالعه ی اسناد و مدارک موجود در این زمینه، ۱۵ ماده از شرایط عمومی پیمان که زمینه ساز بیش ترین دعاوی بین طرف های پیمان می باشند،

گزینش بهینه ترین نوع پیمان در طرح های زیربنایی از دیدگاه کارفرما در زمینه مشارکت فنی و رهایی از فشارهای تامین نقدینگی

خلاصه مقاله

از آن جایی که برای ورود به زنجیره کشورهای قدرتمند جهان نیازمند دستیابی به توسعه هستیم و یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی و دستیابی به توسعه پایدار در دنیای امروز برخورداری کشورها از زیر ساخت های مطمئن و متکی به تاسیسات زیربنایی و صنایع مادر می باشد، لذا اولین گام در دستیابی به این مهم تکمیل تاسیسات زیربنایی کشور است.

تبیین اثر مدیریت ادعا بر اثربخشی فرایند اجرای پروژهای نفت و گاز در شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران

خلاصه مقاله

در اکثر پروژه ها، امکان بروز ادعاهایی از سوی عوامل مخصوصا پیمانکاران وجود دارد. این ادعاها اثرات منفی بر اجرای پروژه می گذارد. اگرچه در هیچ پروژهای نمی توان احتمال بروز این ادعاها را از میان برد، اما می توان با شناسایی علل اصلی ایجاد ادعاها، تا حد زیادی از وقوع آن ها در پروژه های آتی جلوگیری کرد.

دیدگاه جامعه آماری در ارتباط با تعارض شرایط عمومی پیمان در ایران با قواعد عمومی بین المللی

خلاصه مقاله

به طور کلی یکی از نقایص شرایط عمومی پیمان در ایران، زمان ارائه گزارش تاخیر از سوی پیمانکار است که در قراردادهای داخلی به این مورد اشاره ای نشده است. درصورتی که در قراردادهای بین المللی این بند به صورت مجزا ذکر شده است. هدف از بررسی موارد تعارض بین شرایط عمومی پیمان با قواعد عمومی قراردادها، بررسی نقش این دو دسته قواعد در پیمانکاری می باشد.

مدیریت ادعا و پیشگیری از چالش ها آن در پروژه های نفتی بروش EPC

خلاصه مقاله

پروژه های نفتی همراه با گستردگی در عناوین و مفاد اجرایی با پیچیدگی های خاصی روبرو بوده که این موضوع موجب بروز اختلاف سلایق و طرح دعاوی مختلفی حتی در ساده ترین بخش های پروژه و قرارداد های طرفین گردیده است. علی رغم قدمت انجام پروژه های صنعتی و خاصاً نفتی در کشور ما، به صراحت و حتم نمی توان ادعا نمود که هیچ پروژه ای از چالش های مربوط به آن گزندی ندیده و یا سعی بر جلوگیری منطقی و قراردادی بروز ادعا صورت گرفته نشده است.

مدیریت ادعا در پروژه های عمرانی بر اساس استاندارد PMBOK

خلاصه مقاله

با توجه به رشد روزافزون طرح های عمرانی، امروزه شاهد طرح دعاوی مختلف از سوی طرفین قراردادها می باشیم. در این بین علاوه بر مسائل فنی که نمود عینی دارند، مسائل بسیاری در ایجاد و گسترش دعاوی نقش پر رنگی بازی میکنند که شاید در نگاه اول از دید کارشناسان دور بمانند.

بررسی ریشه های مفاسد اقتصادی در امور قراردادها و مناقصات و راه های مقابله با آن

خلاصه مقاله

قراردادهای کاری خصوصاً در پروژه های بزرگ عمرانی به نوعی شریان حیاتی و عامل اصلی اعتبار و موفقیت برند یک سازمان محسوب می شوند. این مهم و همراهی آن با مسائل مالی باعث ایجاد مشکلات و تبعات حقوقی- قراردادی متعددی برای شرکت هایی که بطور دائم با فرآیند انتخاب پروژه، ارزیابی، مناقصه و انتخاب پیمانکار در ارتباط هستند بیشتر ظهور و بروز پیدا می کند. هدف از این مقاله شناسایی زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های سازمانی است. پس از شناسایی و جمع بندی عوامل اصلی ایجاد مفاسد، از نظر نگارندگان، ضعف سازوکارهای نظارتی مهم ترین عامل شناخته شده است. اگرچه عامل ساختار رانت جویانه از نظر خبرگان و کارشناسان امر اهمیت کمتری نسبت به سایر عوامل دارد ولی در واقع فساد اقتصادی در مناقصه های سازمانی عملی رانت جویانه و روشی برای دستیابی به رانت هاست. سایر عوامل زمینه ساز نیز دستیابی به منابع رانت را تسهیل می نمایند. این عوامل هماهنگ با یکدیگر در نهایت موجب شکل گیری فساد در مناقصه های سازمانی را سبب می شوند.

مدیریت پروژه و شناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه های عمرانی

يكي از مشخصه هاي توسعه اقتصادي هر كشور طرح هاي عمراني آن گشور مي باشد.در ارزيابي موفقيت طرح هاي عمراني آنچه بيش ازهمه عينيت دارد مهندسي فني آنها است در حالي كه ممكن است عوامل ديگري كه به نظر نامرئي مي رسند نقش مهم و برجسته اي داشته باشند يكي از عواملي كه بنيان اعتباري طرحهاي عمراني بر روي آن استوار است طراحي ومهندسي پروژه از منظر “حقوقي” است.

شناسایی طرفین پیمان در طرح های عمرانی

خلاصه مقاله

انعقاد هر قراردادی محصول اراده و قصد دو یا چند شخص می باشد. بر اثر عقد میان دو طرف، یک رابطه حقوقی برقرار می شود و طرفین با توجه به موضوع قرارداد نسبت به یکدیگر باید تعهداتی را انجام دهند و در محدوده تعهدات قراردادی، دارای یکسری از اختیارات، حقوق، تکالیف و مسئولیت خواهند بود.

تحول حقوق قراردادهای بین المللی نفت و گاز و نقش شرط داوری در آن

خلاصه مقاله

تحولات و آراء داوری های نفتی نمایانگر انعکاس معادلات سیاسی و اقتصادی در عرصه داخلی و بین المللی و هم چنین رابطه قدرت، با ساختارهای حقوقی و قراردادی پذیرفته شده هر کشور در عرصه نفت وگاز می باشد.